bTaskee

On-demand Home Cleaning Maid Service

Convenience - Affordable - Reliable

Now serving Ho Chi Minh, Ha Noi and Da Nang

Starting from 40.000 VND/h

Advantages when using bTaskee App

Fast and Convenient

Hundreds of prescreened qualified maids at your finger tips
Only 30 seconds to book a cleaning
Available 365 days per year
No hidden fees, no negotiation needed

High quality maids

Identity & Background Check
Clean Police Report
Complete Probation Period
Rated & Reviewed by thousands of Customers

Top-notch service

Over 95% customer satisfaction
Provide home services
Customer support always ready to help you in English, Korean and Vietnamese.

What is difference between On-demand Home Cleaning Maid and Traditional Home Cleaning Maid Service ?

How long to have a maid ?

On-demand Home Cleaning Maid Service bTaskee

Traditional Home Cleaning Maid Service

15-20 minutes
2-3 days

Fee to use this app

On-demand Home Cleaning Maid Service bTaskee

Traditional Home Cleaning Maid Service

No
Yes

Price
(3 hour/2 times/week)

On-demand Home Cleaning Maid Service bTaskee

Traditional Home Cleaning Maid Service

1,200,000 VND
3,500,000 VND

Quality of maids

On-demand Home Cleaning Maid Service bTaskee

Traditional Home Cleaning Maid Service

Be established by feedback of over 10,000 customers used
Rely on company feedback

Contract

On-demand Home Cleaning Maid Service bTaskee

Traditional Home Cleaning Maid Service

No
Yes

bTaskee by the numbers

Customers

Tasks done

Hours served

Customer Satisfaction

Why should you use On-demand Home Cleaning Maid Service bTaskee ?

1. Fast and Convenient

2. Transparent pricing

3. Multiple qualified helpers

4. High quality maids

5. Top – notch service

Seen on media

What our customers are saying

Đánh giá về bTaskee
"Một người bạn giới thiệu cho mình dịch vụ giúp việc nhà theo giờ của bTaskee. Lúc đầu cũng ngần ngại vì chưa dùng bao giờ không biết có tốt hay không. Thôi cứ thử, thế là vào đăng ký, đăng việc lên, chưa đầy 1 phút sau đã có người nhận việc của mình. Rồi hai bên liên lạc và một chị của bTaskee đến nhà mình giúp mình dọn dẹp nhà cửa, ủi đồ. Rất nhanh chóng và chuyên nghiệp nhé. Cảm ơn các bạn bTaskee nhiều lắm."
Cẩm Tú
Đánh giá về bTaskee
"Mình thấy ứng dụng giúp việc nhà theo giờ của bTaskee rất dễ sử dụng, dịch vụ lại tốt. Các cô đi làm nhiệt tình, dọn dẹp nhà rất sạch và chuyên nghiệp. Mình sẽ sử dụng lại dịch vụ giúp việc nhà theo giờ của bTaskee."
Lan Hương
Đánh giá về bTaskee
"Tôi làm nghề giúp việc nhà đã hơn 4 năm, tôi rất thích ứng dụng này. Tiện cho tôi kiếm thêm tiền vào thời gian rãnh, cảm ơn bTaskee nhé."
Ngọc Diễn

Download

Download bTaskee for IOS
Download bTaskee for Android

Q&A

Contact with bTaskee

On-demand Home Cleaning Maid Service - bTaskee

We're here to help. Contact us if you have any question.
Hotline: 1900.636.736 - Booking: 028.73.038.038